Logo for Skirverennet. Klikk på bildet for å få det større

SKIRVERENNET

Klikk på bildet for å få det større

Hovudside Historikk Bilder Reglar for premiering Resultat

Resultat

Resultat frå andre år

Skirverennet år 2013

31 lag var med. Totalt 128 deltakarar.
Sida år 2000 har 524 personar vore med.
Det var 5 postar. I 2013 var det 64 deltakarar som var med for fyrste gong
Dei 5 postane var: tøyge strekk, telle/gjette kor mange twist det var i ein bolle, stadnamn, kaste klossar i ei bøtte og utfor. Alle på laget måtte delta i utforen. Men kvar og ein bestemte sjølv kor langt opp i bakken ein ville starte. Og det var ingen tidtaking. 
To lag låg likt etter desse 5 postane. Finalen gjekk da på tandemski.

Deltakarar 2013

Antall

%

(0-4 år)

 

 

4

3 %

(5-7 år)

 

 

8

6 %

(8-10 år)

 

 

15

12 %

( 11-12 år)

 

 

16

13 %

(13-15 år)

 

 

16

13 %

( 16 år og eldre)

 

 

69

54 %

128

100 %

 

Postløpet gav maksimum 25 poeng.

Fam. Øyvind Eggerud fekk 20 poeng

Fam. Nagelsaker fekk 20 poeng

 

Fam. Øyvind Eggerud vann tandemski-konkurransen

 

Desse har vore med 5 gonger:

Amalie Rosenvold

Andersen

David Rosvold

Andersen

Petter Hægstad

Christensen

Sander

Kollberg

Jenny

Molander

Hannah

Popperud