Logo for Skirverennet. Klikk på bildet for å få det større

SKIRVERENNET

Klikk på bildet for å få det større

Hovudside Historikk Bilder Reglar for premiering Resultat

HISTORIKK

Skirverennet blei starta opp i 1970. Arrangørane av Gofarennet på Dakkeset hadde kapasitetsproblemer med veldig mange deltakarar og ville at det blei laga eit påskerenn i Skirvedalen.

Erik Haukås  (1970 – 2000) og Per Dahle (1970 – 1995) var dei som fekk rennet i gang saman med Øystein og Ingebjørg Eggerud. Det har vore utfor-renn i dei fleste åra frå same bakken, men det har og vore slalomrenn og langrenn på idealtid. Kostymerenn har det og vore. I år 2000 hadde vi 30 årsjubileum. Da blei Erik Haukås og Per Dahle heidra. Dei fekk kvar sin tretallerk med motiv av kafeen og med takk for stor innsats gjennom mange år.

I 2011 blei rennet avlyst grunna snømangel.
I 2012 var det og lite snø, og det var da ei aktivitetsløype med desse 8 postane: tandemski, puslespel, ball i bytte, aking, Hannoi tårn, stadnamn, vekt-tipping, tøyge strekk.